NEWS UPDATE :  
SMP NEGERI 1 DELANGGU

Slamet, M.Pd

Slamet, M.Pd

Senin, 20 April 2020


Mapel : Bahasa Jawa

Kelas  : 8 A - G

Materi : Serat Wulangreh pupuh Kinanthi

Tujuan : Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tembang Kinanthi

Pitakonan : 

1. Tembang macapat iku cacahe ana pira, sebutna!

2. Sebutna paugerane/wewatone/aturane tembang macapat!

3. Tembang macapat Kinanthi :

a. Sebutna aturane tembang macapat Kinanthi!

b. Apa watake tembang macapat Kinanthi?

c. Wenehana tuladha tembung sasmitaning tembang macapat Kinanthi!

d. Aranana tembang macapat kang cacahe gatra padha tembang Kinanthi!

 

Wangsulane dikirim lewat WA, bisa difoto!

Selamat mengerjakan.


Senin, 13 April 2020


Mapel : Bahasa Jawa

Kelas  : 8 A - G

Materi : Ragam basa Jawa

Tujuan : Siswa dapat menggunakan ragam basa Jawa dengan benar

Tugas. : 

1. Ukara-ukara iki owahana basa krama alus!

a. Prabu Dasarata duwe kanca sing raket jenenge Resi Jatayu.

b. Resi Jatayu iku minangka rajaning manuk.

c. Resi Jatayu iku sing meruhi nalika Dewi Sinta dicolong Rahwana.

d. Resi Jatayu banjur enggal ngrebut Dewi Sinta saka Regemaning Rahwana.

 


Wangsulane dikirim lewat WA, bisa difoto!


SENIN, 23 Maret 2020


Mapel : Bahasa Jawa

Kelas  : VIII A - G

Materi : Sandhangan panyigeg wanda lan pangkon

Tujuan : Siswa dapat mengubah kalimat yang ditulis menggunakan huruf Latin ke huruf Jawa

Tugas : Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa!


Pencegahan penyebaran virus corona :

1. Belajar, bekerja dan beribadah dari rumah.

2. Cuci tangan, jaga jarak, di rumah aja.


* Anggonmu nggarap bisa ditulis tangan, luwih becik maneh yen nganggo IT.

* Wangsulan dikirim lewat WA, bisa awujud foto.


Mapel  : Bahasa Jawa

Kelas.  : IX A - F

Materi  : Teks kethoprak/wayang

Tujuan : Siswa dapat menceritakan kembali isi teks kethoprak/wayang dengan ragam krama.

Tugas :

1. Simaken video kethoprak TRESNA KORBANING PANGUWASA (Link : video 1 lan video 2)

2. Tulisen sinopsise kethoprak!

3. Kepriye kaanane padhukuhan Mangir!


*Anggonmu mangsuli nganggo basa krama alus.

*Wangsulane dikirim lewat WA, bisa difoto.


Senin, 16 Maret 2020


Mapel : Bahasa Jawa

Kelas. : VIII A-G

Materi : Crita Legenda

Tujuan : Siswa dapat meringkas isi cerita legenda

Tugas : Goleka crita legenda ing kalawarti (majalah) utawa internet, banjur tulisen isine kanthi ringkes!

Digarap ing kertas folio.

Ditumpuk suk yen mlebu sekolah.

Selamat mengerjakan.

 

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas  : IX A - F

Materi : Sesorah (pidato)

Tujuan : Siswa dapat mengidentifikasi struktur pidato.

Tugas : Goleka tuladha sesorah banjur golekana perangan-peranganing (struktur) sesorah.

Digarap ing kertas folio

Ditumpuk suk yen mlebu sekolah.

Selamat mengerjakan.

Kontak
Alamat :

Jl. Pabrik Karung Delanggu

Telepon :

0272551015

Email :

smpn1delanggu@yahoo.co.id

Website :

https://www.smpn1delanggu.sch.id

Media Sosial :
Yel Essade
Visitor