Slamet, M.Pd

Slamet, M.Pd

SENIN, 23 Maret 2020


Mapel : Bahasa Jawa

Kelas  : VIII A - G

Materi : Sandhangan panyigeg wanda lan pangkon

Tujuan : Siswa dapat mengubah kalimat yang ditulis menggunakan huruf Latin ke huruf Jawa

Tugas : Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa!


Pencegahan penyebaran virus corona :

1. Belajar, bekerja dan beribadah dari rumah.

2. Cuci tangan, jaga jarak, di rumah aja.


* Anggonmu nggarap bisa ditulis tangan, luwih becik maneh yen nganggo IT.

* Wangsulan dikirim lewat WA, bisa awujud foto.


Mapel  : Bahasa Jawa

Kelas.  : IX A - F

Materi  : Teks kethoprak/wayang

Tujuan : Siswa dapat menceritakan kembali isi teks kethoprak/wayang dengan ragam krama.

Tugas :

1. Simaken video kethoprak TRESNA KORBANING PANGUWASA (Link : video 1 lan video 2)

2. Tulisen sinopsise kethoprak!

3. Kepriye kaanane padhukuhan Mangir!


*Anggonmu mangsuli nganggo basa krama alus.

*Wangsulane dikirim lewat WA, bisa difoto.


Senin, 16 Maret 2020


Mapel : Bahasa Jawa

Kelas. : VIII A-G

Materi : Crita Legenda

Tujuan : Siswa dapat meringkas isi cerita legenda

Tugas : Goleka crita legenda ing kalawarti (majalah) utawa internet, banjur tulisen isine kanthi ringkes!

Digarap ing kertas folio.

Ditumpuk suk yen mlebu sekolah.

Selamat mengerjakan.

 

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas  : IX A - F

Materi : Sesorah (pidato)

Tujuan : Siswa dapat mengidentifikasi struktur pidato.

Tugas : Goleka tuladha sesorah banjur golekana perangan-peranganing (struktur) sesorah.

Digarap ing kertas folio

Ditumpuk suk yen mlebu sekolah.

Selamat mengerjakan.