Wiwit Susilowati, SE

Senin, 16 Maret 2020


Mapel : Bahasa Jawa

Kelas  : VII A-G

Materi : Cerita Kidang Kencana

Tujuan : Siswa dapat meringkas isi cerita Kidang Kencana

Tugas : Golekana  crita Kidang Kencana ing majalah,  utawa internet,  banjur tulisen isine kanthi ringkes!  Digarap ing kertas folio.

Ditumpuk suk yen mlebu sekolah.

Selamat mengerjakan.